Grundkurs Excel
Förkunskaper: Grundläggande datakunskaper

Innehåll: En introduktion i Microsoft Excel. Ni får b la lära er att bygga kalkylmodeller, använda de vanligaste funktionerna i Excel samt göra enkla diagramutformningar

I kursen ingår:
- Kurslitteratur
- Intyg efter genomförd kurs

Kursens längd: 16 timmar

Deltagare: Minimum 6 personer, max 10.

Pris: 3200kr/person

Ladda ner -fil