Nätverk/support
Vi på Spider Ink kan tillhandahålla hjälp inom Nätverk/Support. Vi har längre utbildningar såsom PC-Samordnare och Nätverksadministratörer i företaget.

Nedan följer exempel på tjänster. Hör av dig till oss på Spider Ink för priser/offert samt fullständiga tjänster

Operativ/Servertyper
- Windows:Xp, 2000, 98, 95 och 3.11
- Novell: 4.11, 5.0
- NT
- Linux
Support
- Installationer: operativ, komponenter mm.
- Felsök
- Program varor
- Med mera

Nätverk
- Sätta upp nätverk
- Underhåll
- Konfigurationer
- Felsök
- Tips om programvaror:
servrar och mm
- Med mera