Priser webbutveckling
Detta är "baspriser". För ändringar, tillägg och uppdateringar tillkommer en viss summa per sida och tillfälle.

Förstudier: Genomgång av kundens behov. Ingår i priset vid beställning av större sida. Annars tillkommer en kostnad på 800:- exkl. moms för 4 timmars förstudier.

Privat Bas >>

Företaget Bas >>


Företaget Växa >>


Prislista övriga tjänster >>