Office-paketet
I office-paketet ingår programmen Word, Excel, Access samt Power Point.

Till en början kommer vi enbart att hålla utbildningar i Word och Excel.

Grundkurs Word >>
Grundkurs Excel >>